Vet Center Hizmetler

Testler, teşhis/tedaviler ve diğer hizmetler

Biyokimyasal Testler

Kliniğimizde anlaşmalı olduğumuz laboratuar ile rutin biyokimyasal kan profili için Reflotron Plus Kan analiz cihazı kullanılmaktadır.
Klinik önem taşıyan parametreler nicel ölçümlenme ve fotometrik yansıtma prensibine göre in vitro çalışan Reflotron Plus ile değerlendirilir. Rutin ya da acil durumlarda zaman harcamadan, 3 dakika kadar kısa sürede ve 1 damla kanın yeterli olduğu striplerle hızlı ve güvenilir sonuçlara ulaşılır.
Tam kan, serum ya da plazma ve hatta bazı testler için idrar ile çalışmak mümkündür. Alkal.Phosphatase, Amylase, Bilirubin, Cholesterol, CK, Creatinine, GGT, Glucose, GOT, GPT, HDL Cholesterol,Hemoglobin, K+,Pancreatic Amylase, Triglyceride, Urea Uric Acid gibi parametreler değerlendirilerek kanın biyokimyasal analizi yapılır.
Ayrıca, Hormonlar (Kortizol, Östradiol, B-HCG, FSH, LH, GH, Progesteron, Prolaktin, Testesteron), Tiroid Hormonları (T3, T4, TSH) ile Tümör Belirteçleri (CEA, AFP, CA-125, CA 15.3, CA 19.9) için anlaşmalı olduğumuz laboratuvar ile tetkikler yapılmaktadır.


İdrar Analizi

Kliniğimizde, reflektans fotometri yöntemi kullanılarak idrarda özgül ağırlık, lökosit, nitrit, pH, protein, glukoz, ketonik maddeler, ürobilinojen, biluribin, ve kan tespiti yapılmaktadır.
Ayrıca, satrifüje edilmiş idrarda beyaz-kırmızı kan hücreleri, hyalin silindirleri, hücresel döküntüler, bakteriyel–paraziter-mikotik mikroorganizmalar, calcium oxalat-struvite-cystine- kristalleri vb. açıdan sediment muayenesi yapılarak çalışılır.


Mikolojik Testler

Kliniğimizde; kıl, tırnak, deri ve dokulardan yüzeysel ve derin mikoz etkenlerine yönelik mikolojik analizler yapılmakta, başta Candida sp, Microsporıum sp, Trichophyton sp, Penicillium sp ve Aspergillus sp olmak üzere birçok patojen küf ve maya mantarı izole edilmektedir.


Vaginal Stoloji

Sitolojik muayene için, izotonikle ıslatılmış pamuk uçlu swap ile anterior vaginadan örnek alınır.
Hücreler mikroskop lamına nakledilir. Çeşitli teknikler kullanılarak boyanan hücreler mikroskopta değerlendirilir. Vaginal mukoza hücrelerinin sürekli örnek alınrak incelenmesi, östrus siklusu dönemlerinin belirlenmesini sağlar.
Sitoloji, siklus dönemini belirlemenin dışında, vaginitis, neoplazi, pyometra gibi genital sistem hastalıkları tanısı açısından da bilgi veren bir işlemdir.
Kliniğimizde, reprodüksiyon -suni tohumlama ve doğum- jinekoloji konularında uzman hekimlerimiz tarafından vaginal sitolojik muayeneler değerlendirilir.


Radyografik İncelemeler

Kliniğimizde tüm radyografik incelemeler yapılmaktadır. Radyografik görüntüler dijital ortamda arşivlenerek korunmaktadır.
Kalça displazisi(CHD),patella luksasyonu gibi özel pozisyon gerektiren durumlar,Thorax ve kalp büyüklüğünün değerlendirilmesi, Sindirim sistemi kontras radyografisi,gastrografi,ince barsak kontras radyografisi,kolonografi,üriner sistem kontras radyografisi,solunum sistemi radyografisi, peritoneografi, negatif ve/veya pozitif kontras radyografiler, direkt ve/veya indirekt tüm radyografik çekim teknikleri polikliniğimizde uygulanır.
Endikasyona özel pozisyonlarda gerekli parametreler değerlendirilir.


Kuaför Hizmeti

Deri ve tüylerin canlılığı ve parlaklığı minik dostunuzun sağlık ışıltısıdır. Traş, köpeğin morfojisini, ırk karakteristiğini öne çıkartıp, varsa kusurlarını örtmeye yönelik olmalıdır.

Banyo ihtiyacı, tüy yapısına bağlı olarak değişmekle beraber evde bakılan köpekleri 1- 2 ayda bir yıkamak yeterli olur. Kedi ve köpeklerde anüsü çevreleyen dairesel yapıda anal keseler vardır. Köpeklerde boşaltılmayan anal keseler zamanla onları rahatsız edecek hale gelebilir. O yüzden banyo öncesi anal keselerin boşaltılması unutulmamalıdır. Yıkamaya arkadan başlanıp, baş en sona bırakılır. İnsanların deri yapısının pH’sı köpek kedilerle aynı değildir. O yüzden kedi ve köpekler onlara özel şampuanlar ile yıkanır. Derisi kuruyan köpekler için nemlendiriciler ile bakım yapmak gerekir.
Dış kulak yolundaki kirlerin temizliği de unutulmamalıdır. Tarama ve fırçalama derideki kan dolaşımını arttırır. Kısa tüylüler gün aşırı ya da haftada 1-2 kez, uzun tüylüler hergün taranmalıdır. İpeksi tüyler taranmazsa düğüm olur. Bunu engellemek için tarama işlemi 1 saate kadar uzatılmalıdır. Kliniğimizde her gün traş, tarama, banyo işlemleri ve özel bakım kürleri randevulu olarak yapılır.

Vet Center Veteriner Kliniğinde kedileriniz için özel bir oyun parkımız bulunmaktadır. Serbest dolaşımlı bu oyun parkımız kedilerinizin keyifli anlar yaşaması için özenle tasarlanmıştır.


Parazitolojik Testler

Dışkıda,fecal konsantrasyon yöntemiyle Protozoon, protozoon kistleri, erişkin helmintler ve helmint yumurtaları araştırılmaktadır. Deride paraziter dermatozlar için deri kazıntısında etken araştırılır.


Alerji Testleri

Hayvanlarda allerjenlere yönelik olarak; serumda Total İgE, Spesifik İgE’ ler, nazal smear ile eozinofil sayımı açısından anlaşmalı laboratuvar ile çalışılmaktadır.


Mikrobiyolojik Testler

Kan, idrar, cerahat, yara, göz, kulak, burun, boğaz ve genital bölgelerden alınan örneklerden bakteri izolasyonu, identifikasyonu, kültür ve antibiyogram tetkikleri anlaşmalı laboratuvarlarımız tarafından yapılmaktadır.


Patoloji

Doku, organ, deri punc. biyopsileri, organ ve doku ameliyat materyalleri, organ ve rezeksiyonları, vücut sıvıları, aspirasyon materyalleri için uzman laboratuvarlarla işbirliği içinde çalışılır.


Ağız ve Diş Sağlığı

Evde bakılan küçük dostlarımızın ağız sağlığı son derece önemlidir. Periodontal hastalıklar daha ziyade orta yaşlı ve yaşlı hayvanlarda görülmekle birlikte, 6 aylık hayvanlarda da diş sorunlarına rastlanır olmuştur.
Vet Center Veteriner Polikliniğinde hastaların her vizitte ağız muayeneleri atlanmaksızın yapılır. Tam bir ağız hastalıkları proflaksisi ve bakımı için gereken temel donanıma sahip polikliniğimizde, ultrasonik scaler ile plak ve taşlar temizlenir.
Tartar birikimi ve diş hastalıklarına yönelik önleyici tedavi ile ağız sağlığı korunur. Kliniksel yönden sağlıklı gingiva için, proliferatif üremeler, pseudo- boşluklar v.b tedavi edilir.


Yurt Dışı Seyahatleri için gerekli işlemler

Kedi ya da köpeğinizi yurt dışına götürmek istiyorsanız, bazı belgeleri tamamlamanız gerekir.
Bunlar; İl/ilçe Tarım Müdürlüğünden alınacak sağlık sertifikası, eğer Avrupa Birliği'ne üye ülkelere giriş yapacaksanız, kedi ya da köpeğinizin kuduz aşısının titrasyon raporudur.
Bunun için kan serumunun alınması ve AB onaylı laboratuvara gönderilmesi Vet Center Veteriner Kliniği'nce yapılmaktadır.
Yurt dışına çıkarmak istediğiniz dostunuz için gerekli tüm belgeler ve yapılacak işlemler kliniğimizce yapılırken siz hiçbir zahmet çekmeden kedi ya da köpeğinizle seyahat edersiniz.